Niz fotografija "vrijeme" johna clanga

jeka - fotograf / umjetnik. Rođen je u Ang Choon Lengu u Singapuru, zaradio je nadimak 1990. godine, dok je u Nacionalnoj službi na njegovu značku pisalo CL Ang.

U ranim 90-im, kao singapuranski, bilo je iznimno teško susresti se s lokalnim stanovništvom. Međutim, kada se predstavio kao jeka, ljudi su više odgovarali, misleći da je on iz Europe.

Джон Кланг любит снимать бытовые сцены, сцены из обыденной жизни, наблюдая за людьми на улице, спешашими на работу, или спокойно идущими домой. Каждый из них это маленький мир, и он постоянно меняется, и мир вокруг них тоже. В своей серии работ, названной «Время», jeka показывает скоротечность жизни. Как она быстро меняется и не поддаётся контролю.

Fotogalerija Ukupno | 9 slika Серия фотографий “Время” от John jeka Серия фотографий “Время” от John jeka Серия фотографий “Время” от John jeka Серия фотографий “Время” от John jeka Серия фотографий “Время” от John jeka Серия фотографий “Время” от John jeka Серия фотографий “Время” от John jeka Серия фотографий “Время” от John jeka Серия фотографий “Время” от John jeka

LEAVE ANSWER